Door: Tjeerd Poot
25 augustus 2021 |  

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie. Want kun je als advocaat je po-punten (vakbekwaamheid opleiding) halen door middel van intervisie? Wij zochten het voor je uit.

Po-punten behalen als advocaat 

Na afronding van de beroepsopleiding voor advocaten moeten advocaten de professionele kennis en kunde onderhouden. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten moeten advocaten jaarlijks 20 opleidingspunten halen en 8 uur intervisie. De advocaat is vrij om meer po-punten te behalen. De NOvA beveelt dit aan zodat vakbekwaamheid en de kwaliteit gewaarborgd blijven. 

Wat is intervisie? 

Intervisie voor advocaten is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten, in groepen van 3 tot 10 personen. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een gespreksleider. Tijdens intervisie voor advocaten leer je scherper en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je eigen werkwijze. Dit kan zowel online als offline plaatsvinden en beide hebben zij hun voor- en nadelen. De NOvA schrijft voor dat intervisie voor advocaten alleen offline plaats kan vinden. Vanwege de coronacrisis maken zij gedurende deze periode een uitzondering. Hierdoor is tijdelijk ook online intervisie mogelijk. 

Intervisieverplichting: 8 uur per jaar 

Artikel 26 van de Advocatenwet schrijft voor dat iedere advocaat in het kader van de kwaliteitstoets aan intervisie, gestructureerd collegiaal overleg of peer review moet doen. Als het gaat om intervisie geldt dat iedere advocaat tenminste 8 uur per jaar aan intervisie moet doen (en dat één intervisiebijeenkomst tenminste 2 uur en maximaal 4 uur mag duren).

Opleidingspunten voor intervisie: 4 po-punten per jaar 

Maar hoe zit het dan met de opleidingspunten voor intervisie? In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is geregeld dat iedere advocaat, na het afronden van de beroepsopleiding, jaarlijks 20 opleidingspunten moet halen. De helft van het aantal te behalen opleidingspunten moet op juridisch gebied behaald worden. Met andere woorden, er mogen 10 po-punten worden behaald op niet-juridisch gebied: zoals de uren die je aan intervisie besteedt. 

Hierover schrijft de NOvA op haar website het volgende: ‘De advocaat behaalt één niet-juridisch opleidingspunt (po-punt) voor ieder heel uur dat hij heeft deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen in de vorm van: 

  • Intervisie met ten hoogste 4 po-punten per jaar;
  • Peer review met ten hoogste 4 po-punten per jaar.
  • Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geenpunten toegekend worden.’ 

Het geeft dus diverse voordelen om te kiezen voor intervisie. Je kan namelijk 4 uur van de tijd die je aan intervisie besteedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gestructureerd intercollegiaal overleg, opvoeren voor 4 van de 10 te behalen niet-juridische po-punten. 

Intervisie Advocatuur is voordelig om po-punten te halen 

Als we naar de financiën kijken, zien we dat Intervisie Advocatuur voordelig is. Voor een gemiddeld opleidingspunt betaal je al snel € 100,- en voor 4 punten dus € 400,- exclusief BTW. Bij Intervisie Advocatuur voldoe je voor slechts € 499,- exclusief BTW aan de kwaliteitstoets én behaal je 4 po-punten. Je opleidingspunten halen voor dit jaar? Schrijf je in via onze agenda!

Terug naar overzicht    Inschrijven
Over de schrijver
Tjeerd Poot

Tjeerd Poot studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en begon zijn carrière bij een middelgroot kantoor in Rotterdam met een algemene praktijk. In het vervolg van zijn carrière specialiseerde hij zich steeds verder in het arbeidsrecht en privacy. Hij volgde de Grotius-opleiding Arbeidsrecht en de specialisatieopleiding voor privacyrecht-advocaten aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is Tjeerd een zeer ervaren intervisie-gespreksleider en tevens coach, gespecialiseerd in het bijstaan van advocaten.

Laatste blog berichten

Intervisie vraag voorbeeld? Ontdek helpende vragen bij intervisie

7 september 2021

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie.

Lees meer

De top 10 intervisie voorbeelden in de advocatuur

7 september 2021

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie.

Lees meer

Kan ik als advocaat opleidingspunten behalen voor het volgen van intervisie?

25 augustus 2021

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie.

Lees meer