Wat houdt de eis ‘werkzaam in dezelfde rechtsgebieden’ in bij intervisie voor advocaten?

Wat houdt de eis ‘werkzaam in dezelfde rechtsgebieden’ in bij intervisie voor advocaten?

 

Eén van de eisen die de NOvA stelt aan intervisie is dat de verschillende advocaten ‘werkzaam zijn op dezelfde rechtsgebieden’. De NOvA schrijft hierover op haar website:

‘De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.’

Bron: https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/aan-de-slag-met-intervisie

Maar hoe werkt dan het samenstellen van de rechtsgebieden? Intervisie Advocatuur heeft 5 categorieën gemaakt: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Vastgoed, Algemene praktijk en Sociale rechtsgebieden.

Het is uiteindelijk aan de deelnemers om te bepalen voor welke intervisiebijeenkomst zij zich inschrijven. Dat deze verantwoordelijkheid en inschatting bij de deelnemers ligt, blijkt uit hetgeen de NOvA hierover schrijft op haar website:

‘Bij het samenstellen van de groep is het goed dat gekeken wordt op welke rechtsgebieden de verschillende advocaten werkzaam zijn zodat dilemma’s die betrekking hebben op de praktijkvoering met de verschillende deelnemers zo goed mogelijk besproken kunnen worden. Advocaten kunnen zelf bepalen welke indeling van rechtsgebieden daarbij wordt gehanteerd. Daarbij hoeft de indeling van het rechtsgebiedenregister niet te worden aangehouden.’

Bron: https://www.advocatenorde.nl/faq/kwaliteit-2 onder punt 15.

Een vastgoed advocaat zat onlangs met een dilemma met betrekking tot een mogelijke vastgoedfraude. Hij vroeg ons of hij met dit dilemma mocht deelnemen aan de intervisie voor de categorie sociale rechtsgebieden, waar strafrecht een onderdeel van is. Wij hebben hem gewezen op de bovenstaande richtlijn. Nadat hij zelf zijn afweging had gemaakt, nam hij deel en kwam hij tot verfrissende en waardevolle inzichten.

In onze agenda kun je zien welke intervisiebijeenkomsten er dit jaar nog zijn en voor welke categorieën.