Welke intervisie methode gebruikt Intervisie Advocatuur?

Welke intervisie methode gebruikt Intervisie Advocatuur?

Intervisie vindt plaats aan de hand van een methode en bespreekt een praktijkdilemma. Het gesprek tussen de deelnemers volgt een bepaalde structuur. Die structuur betreft de intervisie methode.

Er bestaan talloze intervisie methodes en daar zijn dikke boeken over volgeschreven. Welke intervisie methode je ook kiest, het gaat telkens om 3 fases:

 1. beeldvorming
 2. oordeelsvorming
 3. besluitvorming

Beeldvormingsfase

In de beeldvormingsfase worden vragen gesteld om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke vraag er voorligt. Vragen die worden gesteld in de beeldvormingsfase zijn bijvoorbeeld:

 • Wat gebeurde er precies?
 • Hoe verliep jouw rol?
 • Welk voor gedrag vertoonde je?
 • Hoe was jouw relatie met de betrokkenen bij de casus?
 • Wat is nu echt het dilemma?

Oordeelsvormingsfase

Pas als je weet wat er aan de hand is en waar de casusinbrenger mee zit, kun je er echt iets van vinden. Dat komt in de oordeelsvormingsfase aan de orde. In deze fase kunnen de andere deelnemers hun mening geven over het dilemma. Wat vinden zij? Hebben zij het wellicht al eerder meegemaakt en wat deden zij toen?

Besluitvormingsfase

Weet je wat er aan de hand is en heb je daar inmiddels ook een mening over? Dan kun je besluiten of en wat er moet gebeuren: in de besluitvormingsfase.

Balinth-methode

Voor de online intervisiebijeenkomsten hanteert Intervisie Advocatuur de Balinth-methode. Deze methode wordt ook wel de 10-stappen-methode genoemd. Met deze methode worden de 3 hoofdfases in 10 kleinere stappen doorlopen waardoor het proces heel bewust plaatsvindt. We hebben gemerkt dat deze methode goed en prettig werkt in een online omgeving. De 10 stappen zijn:

 1. Voorbereiding
 2. Casus introduceren
 3. Associëren
 4. Informatie verzamelen
 5. Beeld vormen
 6. Gedrag in de intervisiegroep
 7. Andere ervaringen
 8. Inzichten casusinbrenger
 9. Inzichten deelnemers
 10. Reflectie op intervisie

Er bestaat ook de 5-stappen methode. Deze komt overeen met bovengenoemde methode, maar daarin zijn de stappen meer gecomprimeerd. Ook de 5-stappen methode wordt gebruikt tijdens de online intervisie.

Voor de fysieke intervisiebijeenkomsten kunnen andere methodes worden ingezet. Eén en ander is afhankelijk van de dilemma’s en de deelnemers. Onze gespreksleiders proberen daar op af te stemmen.

Nieuwsgierig naar intervisie? Ontdek het bij Intervisie Advocatuur en check onze agenda!